Privacy-verklaring
CombiCredit B.V., gevestigd aan Pablo Picassostraat 46, 3059 VK te Rotterdam, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring

Contactgegevens:
www.combicredit.nl 
Pablo Picassostraat 46, 3059 VK te Rotterdam 
088 426 37 26


Persoonsgegevens die wij verwerken

CombiCredit B.V. verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van onze diensterverlening en/of het uitvoeren van een overeenkomst welke we met u hebben. 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Persoonsgegevens, zoals voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats. 
  • Contactgegevens, zoals adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. 
  • Gegevens over het gebruik van onze website, zoals uw IP-adres, internetbrowser, type apparaat.  
  • Financiële gegevens, zoals inkomen, woonlasten, krediethistorie en bankrekeningnummer. 


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

CombiCredit B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
- burgerservicenummer (BSN)


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

CombiCredit B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
  • Burgerservicenummer (BSN), wij zijn wettelijk verplicht om uw identiteit vast te stellen. We maken een kopie van uw identiteitsbewijs en hier staat uw BSN op. 


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

CombiCredit B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  • Ter identificatie, om een overeenkomst op te stellen of om contact met u op te nemen. 
  • Om te beoordelen of een product bij u past. Als u een lening aanvraagt willen we nagaan of de lening past bij uw situatie. 
  • Afhandelen van uw betaling. 
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder. 
  • Voldoen aan wet- en regelgeving, wij zijn verplicht bepaalde gegevens te bewaren voor de toezichthouder en de belastingdienst. 


Geautomatiseerde besluitvorming

CombiCredit B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van CombiCredit B.V.) tussen zit. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

CombiCredit B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.  Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Prospects (potentiële klanten) Naam, adres, telefoonnummer e-mail, geboortedatum, inkomstengegevens en woonlasten. 1 tot 5 jaar Teneinde een relevante historie van betrokkene vast te kunnen leggen en te gebruiken in haar dienstverlening.
Prospects (potentiële klanten) Documenten zoals legitimaties, bankafschriften en loonstroken 3 maanden Teneinde een relevante historie van betrokkene vast te kunnen leggen en te gebruiken in haar dienstverlening.
Prospects (potentiële klanten) BKR-toetsing Minimaal 1 jaar Wij zijn wettelijk verplicht om persoonsgegevens te bewaren op het moment dat er een BKR-toetsing is gedaan.
Klanten Naam, adres, telefoonnummer e-mail, geboortedatum, inkomstengegevens en woonlasten. 7 jaar na afloop overeenkomst Wij zijn wettelijk verplicht om persoonsgegevens alsmede overeenkomsten 7 jaar te bewaren na afloop van de overeenkomst.
Klanten Documenten zoals het financieringscontract legitimaties, bankafschriften en loonstroken. 7 jaar na afloop overeenkomst Wij zijn wettelijk verplicht om documenten 7 jaar te bewaren na afloop van de overeenkomst.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door CombiCredit B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@combicredit.nl. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

CombiCredit B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.  Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. 

Het verwijderen van uw gegevens blijft achterwege indien het bewaren op grons van een wettelijk voorschrift vereist is (wet financieel toezicht. Delen van persoonsgegevens met derden

CombiCredit B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. CombiCredit B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
 

Er zijn verschillende soorten cookies waarbij we hieronder kort aangeven welke cookies wij gebruiken en waarom wij dat doen. 
Voor de meeste van onderstaande cookies moet u toestemming geven bij het eerste bezoek aan onze website. Wij willen u erop attent maken dat u er ook voor kunt kiezen om uw browserinstellingen aan te passen zodat u een waarschuwing krijgt voordat er cookies geplaatst worden of wanneer u nooit wilt dat er cookies geplaatst worden. Wees er wel van bewust dat dit gevolgen kan hebben voor de functies en het gebruik van onze website. Wij kunnen u in dit geval niet een optimale gebruikerservaring garanderen. 

 - Functionele - Cookies zorgen ervoor dat www.combicredit.nl goed functioneert. Er hoeft hiervoor geen toestemming gegeven te worden.

- Analytische - Cookies zorgen ervoor dat www.combicredit.nl kan meten wat onze bezoekers op de website doen. De statistieken herleiden wij niet naar personen. Wij zijn hierdoor in staat onze website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics als derde partij.

- Remarketing & Advertentie - Cookies zorgen ervoor dat eerdere bezoekers van onze website advertenties aangeboden krijgen die aansluiten bij hun interesse op basis van eerder zoekgedrag. U kunt zich hiervoor afmelden in uw browser of door geen toestemming te geven bij het eerste bezoek aan www.combicredit.nl

- Interesse – Cookies zorgen ervoor dat wij onze website kunnen voorzien van informatie die zo relevant mogelijk is voor onze bezoekers. 

- Social Media – Cookies zorgen ervoor dat u door middel van buttons content kunt delen via uw social media. Voor de cookies die social media partijen plaatsen en hun privacy beleid verwijzen wij naar de websites van deze partijen.Google Analytics 

Combi-credit maakt gebruik van Google Analytics om middels analytische, functionele en tracking cookies bezoekgegevens bij te houden. De gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Hiermee optimaliseren wij de werking van de website, zodat wij elke bezoeker zo goed mogelijk kunnen voorzien van de gewenste informatie. Tevens beogen wij hiermee te kunnen analyseren hoe effectief onze Google AdWords-advertenties zijn. 

Wij hebben Google Analytics privacy-vriendelijk ingesteld, zodat IP-adressen geanonimiseerd worden en gegevens over een beveiligde SSL-verbinding gestuurd worden. 

Met Google hebben wij een verwerkersovereenkomst getekend. Wij verwijzen naar het privacy beleid van Google voor meer informatie over hoe zij met uw gegevens omgaan. Ook raden wij aan het privacy beleid van Google Analytics te raadplegen wanneer u meer wilt weten over hoe Google omgaat met uw data.
 


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

CombiCredit B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@combicredit.nl.
Actuele rentetarieven
Kredietbedrag Persoonlijke lening Doorlopend krediet
€5.000,- t/m €7.499,- 6,7% 7,5%
€7.500,- t/m €9.999,- 6,5% 7,5%
€10.000,- t/m €14.999,- 6,1% 6,3%
€15.000,- t/m €24.999,- 4,4% 5,0%
€25.000,- t/m €49.999,- 3,9% 4,8%
€50.000,- t/m €75.000,- 3,8% -

sluit