Om uw aanvraag te kunnen beoordelen hebben we bepaalde documenten van u nodig. Welke documenten wij nodig hebben is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Legitimatiebewijs
Om de identiteit vast te kunnen stellen wil de kredietverstrekker van beide contractanten een kopie van het legitimatiebewijs ontvangen.

Loonstrook/ inkomstenspecificatie
De kredietverstrekker wil het inkomen controleren aan de hand van een recente loonstrook of inkomstenspecificatie van pensioen of uitkering.

Bankafschrift
De kredietverstrekker wil een bankafschrift van een volledige maand ontvangen. Hierop moet de storting van het salaris zichtbaar zijn en de afschrijving van de woonlasten. Verder mogen er geen betalingen worden weggestreept. Wordt het salaris op verschillende rekeningen gestort, dan hebben we van beide rekeningen een bankafschrift nodig.

Aanvullende documenten
Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kunnen onder andere de volgende documenten benodigd zijn.

Overzicht in te lossen leningen
Als er andere leningen worden ingelost met de nieuwe lening hebben we van de lopende leningen een recent overzicht of inlossaldo nodig.

Arbeidsovereenkomst
Bent u recent gestart bij uw werkgever, dan wil de kredietvertrekker ook vaak uw arbeidsovereenkomst ontvangen.

Pensioenoverzicht
Loopt de lening door na de pensioengerechtigde leeftijd, dan dient ook het inkomen na pensioen aangetoond te worden door middel van een pensioenoverzicht.

Verblijfsdocument
Heeft u een nationaliteit buiten de EU dan is een verblijfsdocument benodigd.
Actuele rentetarieven
Kredietbedrag Persoonlijke lening Doorlopend krediet
€5.000,- t/m €7.499,- 6,7% 7,5%
€7.500,- t/m €9.999,- 6,5% 7,5%
€10.000,- t/m €14.999,- 6,1% 6,3%
€15.000,- t/m €24.999,- 4,4% 5,0%
€25.000,- t/m €49.999,- 3,9% 4,8%
€50.000,- t/m €75.000,- 3,8% -

sluit